Πρόσκληση για συμπλήρωση και κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατεύσιμων που γεννήθηκαν το έτος 2004

ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ | Ειδησεις


Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2004 (κλάσεως 2025) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Μαρτίου 2022. Η συμπλήρωση και κατάθεση του ΔΑ είναι δυνατόν να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr από το μενού ” Υποβολή αιτημάτων/Κατάθεση Δελτίου Απογραφής” με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXIS των στρατευσίμων, είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς Covid-19.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ