Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σχολείου μας…

Το δέντρο των ευχών
Το δέντρο του Α 1
Το δέντρο του Α 2
Το δέντρο του Β 1
Το δέντρο του Β 2
Το δέντρο του Γ 1
Το δέντρο του Γ 2