Τα “Τρίγωνα κάλαντα” στα αρχαία ελληνικά από τις μαθήτριες και τους μαθητές της Α΄ Λυκείου

https://drive.google.com/file/d/15sPMtC4usVS0DKT8yKRSTnhG2dGgGY9f/view?usp=sharing