ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

Προκειμένου να προγραμματίσετε ραντεβού με το ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ , μπορείτε να τηλεφωνείτε καθημερινά στο τηλ. 2610465890, από ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , και ώρα : 08.00 π.μ.  μέχρι 09.00 π.μ.