Υποβολή Αίτησης- Δήλωσης Υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδας Β) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση & αίτησης για ενδοσχολικό Απολυτήριο

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την εγκύκλιο και τις αιτήσεις για την συμμετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015. Η προθεσμία κατάθεσης της αίτησης είναι από 10 Φεβρουαρίου 2015 έως 25 Φεβρουαρίου 2015, πέρας αυτής δεν θα γίνεται δεκτή αίτηση ούτε και διόρθωση αυτής.

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)