Ενημέρωση για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2015 ? 2016

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,  ανακοινώθηκε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα διεξαχθούν από την Δευτέρα  15-06-2015 ως και την Παρασκευή 26-06-2015 στο Παμπελοποννησιακό  Στάδιο Πατρών και στο Κολυμβητήριο«Α. Πεπανός».

 

Οι υποψήφιοι που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.  θα υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή και στη συνέχεια θα λάβουν μέρος σε πρακτική δοκιμασία στα αγωνίσματα που θα επιλέξουν με αίτηση  που θα υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής.

 Α.    Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες, κατά την προσέλευσή τους στην εξεταστική επιτροπή, (Παμπελοποννησιακό Εθνικό Στάδιο Πατρών, – είσοδος Δημοσιογράφων), πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

2.- Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες.

3.- Δελτίο εξεταζομένου  από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου  αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του  υποψηφίου.

4.- α) ακτινογραφία θώρακα  πάνω στην οποία θα υπάρχει  φωτογραφία του υποψηφίου, ιατρική γνωμάτευση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού.

      β) καρδιογράφημα με ιατρική γνωμάτευση.

      γ) βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης των χρωμάτων με ιατρική γνωμάτευση.

 Οι παραπάνω βεβαιώσεις  πρέπει να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου, ή Ν.Π.Δ.Δ., ή ιατρό του δημοσίου, ή και από Ιδιώτη Ιατρό.  Οι ιατρικές εξετάσεις   ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

 

Β.   ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ    ΑΓΟΡΙΩΝ

  • Δρόμος 400 μ.
  • Άλμα σε μήκος τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη,
  • Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη και
  • Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο.

Γ.   ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ   ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

 

  • Δρόμος 200 μ.
  • Άλμα σε μήκος τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη,
  • Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες

βαθμολογείται η  καλύτερη,  και

  • Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο.

 

Τα αγωνίσματα (αγοριών ? κοριτσιών) θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Οι υποψήφιοι με αίτησή τους, στην εξεταστική επιτροπή δηλώνουν τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα της κατηγορίας τους,  στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Η δήλωσή τους αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους .

Για να δοθεί η ευκαιρία στους υποψηφίους να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, κρίνεται σκόπιμο η εξέταση των αγωνισμάτων να γίνεται με την ακόλουθη σειρά:

 

α) σφαιροβολία

β) άλμα σε μήκος

γ) δρόμος

 

Στα δύο πρώτα αγωνίσματα ο υποψήφιος πρέπει να εξετάζεται την ίδια ημέρα, στο δε αγώνισμα του δρόμου, άλλη ημέρα.

 

Παρακαλούνται οι κ. κ. Διευθυντές και οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής να ενημερώσουν τους μαθητές ? μαθήτριές τους για τη διαδικασία αυτή.

 

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου του 2010, κάθε αθλητής που θεωρείται υπαίτιος για άκυρη εκκίνηση αποκλείεται.  Κατά τις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα μηδενίζεται  στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

 

Σε περίπτωση μη συμμετοχής του υποψηφίου σε αγώνισμα που έχει ήδη δηλώσει με αίτησή

του ότι θα εξεταστεί, σημειώνεται στο πινάκιο η ένδειξη ΑΠΟΥΣΙΑ και για την εξαγωγή του μέσου όρου υπολογίζεται ως βαθμός του αγωνίσματος το μηδέν (0). Ο υποψήφιος βαθμολογείται μόνο αν έχει λάβει μέρος σε ένα (1) τουλάχιστον αγώνισμα. Ο υποψήφιος που δε λαμβάνει μέρος    σε κανένα αγώνισμα   α π ο κ λ ε ί ε τ α ι    από τη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 

Οι  αθλητές με διακρίσεις που εμπίπτουν στον αθλητικό νόμο, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για αίτηση, Υγειονομική εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία.

 

Οι υποψήφιοι κατά τη διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς και συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των μελών της εξεταστικής επιτροπής.

 

Ο υποψήφιος που εξετάζεται σε περισσότερες από μία (1) επιτροπές αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.  με απόφαση της επιτροπής οργάνωσης εξετάσεων και επιλογής.

 

 

 

Δ.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   Τ.Ε.Φ.Α.Α   2015 

ΤΗΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  – ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ  ΜΕ  ΕΔΡΑ  ΤΗΝ  ΠΑΤΡΑ

 

Δευτέρα, 15-06-2015 και ώρα 07:00 π.μ. υγειονομική εξέταση Αγοριών, που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Κ, καθώς και πρακτική δοκιμασία στη Σφαίρα  και στο Άλμα σε μήκος.

Τρίτη, 16-06-2015 και ώρα 07:00 π.μ. υγειονομική εξέταση Κοριτσιών, που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Κ, καθώς και πρακτική δοκιμασία στη Σφαίρα και στο Άλμα σε μήκος.

Τετάρτη, 17-06-2015 και ώρα 07:00 π.μ. υγειονομική εξέταση στο Παμπ/κό Στάδιο Πατρών & πρακτική δοκιμασία Αγοριών – Κοριτσιών  μόνο στην Κολύμβηση,  στο Κολυμβητήριο «Πεπανός».

Πέμπτη, 18-06-2015 και ώρα 07:00 π.μ. υγειονομική εξέταση  των υποψηφίων Αγοριών ? Κοριτσιών που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Κ (Αγόρια στο Δρόμο των 400  μ.  και  Κορίτσια στο Δρόμο των 200μ.).

Παρασκευή, 19-06-2015 και ώρα 07:00 π.μ. υγειονομική εξέταση στο Παμπ/κό Στάδιο Πατρών & πρακτική δοκιμασία Αγοριών – Κοριτσιών  όλων των υποψηφίων (εκτός Κολύμβησης), που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα, ασθένεια ή ατύχημα).

Δευτέρα, 22-06-2015  και ώρα 07:00 π.μ. υγειονομική εξέταση Κοριτσιών, που το επώνυμό τους αρχίζει από Λ έως και Ω, καθώς και πρακτική δοκιμασία στη Σφαίρα και στο Άλμα σε μήκος.

Τρίτη, 23-06-2015  και ώρα 07:00 π.μ. υγειονομική εξέταση Αγοριών, που το επώνυμό τους αρχίζει από Λ έως και Ω, καθώς και πρακτική δοκιμασία στη Σφαίρα  και στο Άλμα σε μήκος.

Τετάρτη,  24-06-2015 και ώρα 07:00 π.μ. υγειονομική εξέταση στο Παμπ/κό Στάδιο Πατρών & πρακτική δοκιμασία Αγοριών – Κοριτσιών μόνο στην Κολύμβηση,  στο Κολυμβητήριο «Πεπανός».

Πέμπτη, 25-06-2015 και ώρα 07:00 π.μ. υγειονομική εξέταση  των υποψηφίων Αγοριών ? Κοριτσιών που το επώνυμό τους αρχίζει από Λ έως και Ω (Αγόρια στο Δρόμο των 400  μ.  και  Κορίτσια στο Δρόμο των 200μ.).

Παρασκευή, 26-06-2015 και ώρα 07:00 π.μ. υγειονομική εξέταση στο Παμπ/κό Στάδιο Πατρών & πρακτική δοκιμασία Αγοριών – Κοριτσιών  όλων των υποψηφίων (εκτός Κολύμβησης), που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα, ασθένεια ή ατύχημα).

 

Παρακαλούμε οι υποψήφιοι ? υποψήφιες των παλαιοτέρων ετών να προσέλθουν στην επιτροπή κατά προτίμηση τις πρώτες ημέρες των εξετάσεων, κατόπιν επικοινωνίας με την Πρόεδρο της Επιτροπής.

 

Π ρ ο σ ο χ ή:

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέρχονται για την υγειονομική τους εξέταση και πρακτική δοκιμασία στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για την αποφυγή συνωστισμού, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Αν, ωστόσο, ορισμένοι υποψήφιοι στα αγωνίσματα Στίβου δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα, ασθένεια, ή ατύχημα), αυτοί μπορούν να προσέρχονται ύστερα από επικοινωνία με την Πρόεδρο της Επιτροπής μια άλλη ημέρα, εκτός από

τις ημερομηνίες που θα εξεταστούν στο άθλημα της Κολύμβησης. Οι υποψήφιοι στην Κολύμβηση  δε  μπορούν  να  εξεταστούν άλλη μέρα εκτός από την  Τετάρτη 17-06-2015  και την   Τετάρτη  24-06-2015.

 

Ε.   ΓΕΝΙΚΑ

      1.- Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές των σχολικών μονάδων να επιστήσουν την προσοχή των

 υποψηφίων για τις ώρες προσέλευσής τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.                                                                                                                 

     2.-  Οι Διευθύνσεις Β?/θμιας  Εκπ/σης και τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής παρακαλούνται να προωθήσουν την εγκύκλιο αυτή αμέσως στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, για να ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τα  Τ.Ε.Φ.Α.Α.

      3.- Η υποβολή των αιτήσεων καθώς και των επιδόσεων και βαθμολογιών των υποψηφίων γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

 

Download (DOCX, 41KB)