Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Στο σχολείο μας λειτουργεί και εργαστήριο φυσικών επιστημών:
20141126_115504

20141126_115514

20141126_115522

20141126_115528