Καλώς Ήλθατε στο Σχολείο μας

Σκοπός της Δημιουργίας του ιστότοπού μας είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και η προβολή της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασής του μέσω της ανάπτυξης, βελτίωσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης της ψηφιακή υποδομής του σχολείου μας.
Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ για την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, την ανάδειξη καλών πρακτικών και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με σύγχρονα εργαλεία και μέσα επικοινωνίας.

Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Καθηγητών και οι Μαθητές
Κινηματογραφική Λέσχη Λυκείου Διακοπτού

Κινηματογραφική Λέσχη Λυκείου Διακοπτού