Υπεύθυνοι Τμημάτων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ το  σχολικό έτος 2015-2016

Α1: κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Α2: κ. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Α3: κ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β1: κ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Β2: κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γ1: κ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Γ2: κ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ