Εργαστήριο Πληροφορικής

Στο Σχολείο μας λειτουργεί εργαστήριο Πληροφορικής- Υπολογιστών, το οποίο αποτελείται από 12 Desktop PCs και από έναν Server.

Εργαστήριο πληροφορικής Λύκειο Διακοπτού Εργαστήριο πληροφορικής Λύκειο Διακοπτού Εργαστήριο πληροφορικής Λύκειο Διακοπτού Εργαστήριο πληροφορικής Λύκειο Διακοπτού