Μαθήματα- Β’ Λυκείου

  • Φυσική
  • Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης Η/Υ
  • Ιστορία
  • Φιλοσοφία
  • Πολιτική παιδεία
  • Αγγλικά
  • Φυσική Αγωγή

1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

  • Λατινικά

2η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ   ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

  • Μαθηματικά
  • Φυσική