Εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας

Eκπαιδευτικοί του Σχολείου μας και τα μαθήματα που διδάσκουν 
το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Νικολάου Καλλιόπη ΠΕ02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Αρχαία Ελληνικά και Θεματογραφία: Γ΄ (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Καμπούρης Παναγιώτης ΠΕ01

Θρησκευτικά: Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Γ1,Γ2                                                                                                                                                                                              Ερευνητική Εργασία: Β΄

Παπανδριοπούλου Μαρία ΠΕ02                                                                                                                                                                                          

 Αρχαία Ελλ. Γλώσσα και Γραμματεία:Β1,Β2                                                                                                                                                                                Έκφραση-Έκθεση:Β1,Β2                                                                                                                                                                                                              Φιλοσοφία:Β1                                                                                                                                                                                                                      ΝΕΛογοτεχνία: Β1,Β2                                                                                                                                                                                                               Ιστορία:Γ΄(Ανθρωπιστικών-Οικ.και Πληροφορικής)
ΙΚΕ:Γ2                                                                                                                                                            

Νικολακόπουλος Βασίλειος ΠΕ02

Ιστορία:  Α1,Α2,Α3,Β1,Β2
Αρχές Φιλοσοφίας: Β2
ΝΕ Λογοτεχνία Γ1,Γ2
ΈκφρασηΈκθεση:  Γ1,Γ2
Νεοελληνική λογοτεχνία:  Γ΄ (Ανθρωπιστικών)

Μητρογιαννοπούλου Ευρυδίκη ΠΕ02

Αρχαία Ελλ. Γλώσσα και Γραμματεία: Α2
Έκφραση-Έκθεση: Α2Α3                                                                                                                                                                                                  ΝΕ Λογοτεχνία:Α2,Α3
Ιστορία: Γ1,Γ2
Λατινικά : Γ΄ (Ανθρωπιστικών)

Λαλιώτη Αναστασία ΠΕ02

Αρχαία Ελληνικά:  Α1,Α3 Β΄(Ανθρωπιστικών)
Έκφραση-Έκθεση: Α1
ΝΕ Λογοτεχνία: Α1
Ερευνητική Εργασία:Β΄

Μελισσιώτης Παναγιώτης ΠΕ03

Άλγεβρα: Α3,Β1,Β2
Γεωμετρία: Α3,Β1,Β2
Μαθηματικά:  Γ΄ (Θετικών- Οικονομίας και Πληροφορικής)

Καλδίρη Παναγιώτα ΠΕ03

Άλγεβρα: Α1,Α2
Γεωμετρία: Α1,Α2
Μαθηματικά: Β΄(Θετικών)
 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής: Γ1,Γ2                                                                                                                                                                                    Ερευνητική Εργασία :Α΄

Γιαννάδης Βασίλειος ΠΕ04.01

Φυσική:  Α1,Α2,Α3,Β1,Β2
Φυσική:  Β΄ και Γ΄(Θετικών)
Χημεία:  Β1
Επιμέλεια Σχολικού Εργαστηρίου (ΥΣΕΦΕ)

Σαράντης Κωνσταντίνος ΠΕ04.04

Βιολογία:  Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Γ1,Γ2
Χημεία: Α1,Α2,Α3
Βιολογία: Γ΄(Θετικών)

Ηλιομαρκάκης Γεώργιος ΠΕ04.02

Χημεία:  Β2,Γ΄ (Θετικών)

Αλεξοπούλου Μαρία ΠΕ05

Γαλλικά : Γ ΄ επιλογής

Ζωγοπούλου Ειρήνη ΠΕ06

Αγγλικά: Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Γ1,Γ2
Ερευνητική Εργασία: Α΄

Σιδερέα Μαρία ΠΕ07

Γερμανικά: Γ΄επιλογής

Καραλή Βασιλική ΠΕ08

Ελεύθερο Σχέδιο : Γ΄επιλογής

Χριστοπούλου Γεωργία ΠΕ09

Κοινωνιολογία:  Γ΄(Ανθρωπιστικών – Οικονομικών και Πληροφορικής)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας:  Γ΄ (Οικονομικών και Πληροφορικής)
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών:  Β΄ (Ανθρωπιστικών)                                                                                                                                                       Πολιτική Παιδεία:Α1,Α2,Α3,Β1,Β2                                                                                                                                                                                         Ιστορία  Κοινων. Επιστ:   Γ1

Θεοχαρόπουλος Γρηγόριος  ΠΕ11

Φυσική Αγωγή:  Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Γ1,Γ2                                                                                                                                                                                              Ερευνητική Εργασία: Α΄

Συμεωνίδης Ιωάννης ΠΕ19:

Εφαρμογές Πληροφορικής: Α1,Α2,Α3 (Επιλογής)
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ: Β1,Β2
Α.Ε.Π.Π.:Γ΄ (Θετικών – Οικονομικών και Πληροφορικής)
Επιμέλεια Σχολικού Εργαστηρίου(ΣΕΠΕΥ)