Εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας

Eκπαιδευτικοί του Σχολείου μας  το σχολικό έτος 2020-2021

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ     

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Παπανδριοπούλου Μαρία ΠΕ02                                        

Καμπούρης Παναγιώτης ΠΕ01                                                   

Νικολακόπουλος Βασίλειος ΠΕ02

Μητρογιαννοπούλου Ευρυδίκη ΠΕ02

Σπανού Ελένη ΠΕ02

Σταυροπούλου Κωνσταντίνα ΠΕ02

Γεωργακοπούλου Παναγιώτα ΠΕ02

Μελισσιώτης Παναγιώτης ΠΕ03

Καλδίρη Παναγιώτα ΠΕ03         

Γιαννάδης Βασίλειος ΠΕ04.01

Φράγκου Αικατερίνη ΠΕ04.02

Σαράντης Κωνσταντίνος ΠΕ04.04

Ζωγοπούλου Ειρήνη ΠΕ06

Βίλλιος Γεώργιος ΠΕ05

Προκάκης Εμμανουήλ ΠΕ07

Χριστοπούλου Γεωργία ΠΕ09

Θεοχαρόπουλος Γρηγόριος  ΠΕ11

Στογιαννόπουλος Σωτήριος ΠΕ86

Κούτουλας  ΠΕ 86