Μαθήματα- Α’ Λυκείου

  • Αγγλικά
  • Φυσική Αγωγή
  • Πολιτική Παιδεία
  • Ερευνητική Εργασία (project)

MAΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  • Εφαρμογές πληροφορικής
  • Διαχείριση Φυσικών Πόρων
  • Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός