Διεύθυνση Σχολείου

2017-2021: Χαριτωνίδης Ευστράτιος ΠΕ04.02-Χημικός