Διεύθυνση Σχολείου

Διευθυντής: Χαριτωνίδης Ευστράτιος ΠΕ04.02-Χημικός

Υποδιευθύντρια: Παπανδριοπούλου Μαρία ΠΕ02- Φιλόλογος