ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021